NW Talent: je eigen Talenttraject

Vouchers voor coaching, begeleiding en cursussen

De afgelopen twee seizoenen organiseerde NW Talent in nauwe samenwerking met Schrijversvakschool Groningen enkele topklassen. Dit was in één geval een vaste onderdeel van het schoolcurriculum waaraan enkele geselecteerde deelnemers van NW Talent konden meedoen, iln een ander geval een speciaal georganiseerde lessenreeks, waaraan naast NW Talenten ook schrijvers vanuit de school konden meedoen.

De reacties op deze topklassen waren heel positief en NW Talent wil zich graag blijven verbinden met de schrijversvakschool. Tegelijkertijd willen we 'onze' schrijftalenten de mogelijkheid geven om zich breder te oriënteren bij het zoeken naar verdieping. Daarom werken we vanaf seizoen 2021-2022 met een vouchersysteem. Een voucher is in feite een stimuleringsbudget dat de schrijver op verschillende manieren kan inzetten, bijvoorbeeld voor een cursus of voor individuele begeleiding.

Een deelnemer aan NW Talent moet hiervoor een aanvraag indienen waarin hij/zij beschrijft waaraan hij/zij het voucher wil besteden en hoe dit past binnen de eigen ontwikkeling als schrijver.

Een voucher heeft een waarde van €400,- waarmee bijvoorbeeld een deel van de kosten van een cursus of een aantal uren begeleiding door een ervaren redacteur, regisseur, etc. betaald kan worden. Per seizoen kan een NW Talent in principe maximaal 1 voucher aanvragen.