Tijdens Dichters in de Prinsentuin traden dit jaar vijf Ostfriese dichters op. Het festival werkte dit jaar samen met Stille raume Ihlow (OstFriesland) en bracht die dichters in contact met vijf Nedersaksische collega’s. Samen vertaalden ze hun gedichten en zondag 11 augustus vond het tegenbezoek plaats.

Stille Räume Ihlow is sinds 2009 gevestigd op het terrein waar tot de reformatie een groot kloostercomplex stond. Er is een stalen reconstructie van de kerk en ondergronds zijn er overblijfselen van de fundamenten te bezichtigen. Er is een kloostertuin, er staan verscheidene gebouwen en het complex is door een bos omgeven. Fieke Gosselaar vergeleek de omgeving en opzet van de Poetentag met het voormalige Groningse festival Dichter bij Foltz.

De Poetentag begon met een gezamenlijk optreden van de Nedersaksische dichters en hun Duitse collega’s die ook in de Prinsentuin hadden opgetreden. Hierna werden er vier groepjes gevormd, elk bestaande uit vijf dichters, die om en om optraden over het terrein.
Naarmate de middag vorderde nam de publieke belangstelling toe. Er werd aandachtig naar de voordrachten geluisterd en regelmatig om een toelichting gevraagd. Zo bleek dat een ‘autowasstraat’ in Duitsland gewoon een carwash heet, haringen ook over de grens maatjes worden genoemd en Klaas Knillis Hofstra legde uit dat in het Stellingwerfs ook Friese woorden als heit en mem voorkomen.

De Duitsers, die elkaar kenden van de Arbeitskreis Ostfriesischer Autorinnen und Autoren, brachten zeer verschillend werk. Van een enkele ballade en haiku tot mooie lange gedichten, zoals Dat loog van Gerd Constapel die een dorp bezingt: ‘Beidkants van de Wieke:/ Straten, neei utplaastert, liek un akkraat./ Tüsken de Stenen geen Grassspier.

Foto’s en tekst: Maarten Praamstra. Met dank aan de samenwerkende dichters: Jan Bos en Gerd Constapel, Fieke Gosselaar en Brigitte Schulze van der Wal, Klaas Knillis Hofstra en Christa Bruns, Tonko Ufkes en Hans-Hermann Briese én Hanne Wilzing en Michael Hüttenberger.

Zie voor meer foto’s de facebookpagina van Dichters in de Prinsentuin.

Voordracht bij KlostergartenVoordracht bij Imagination

Verslag Poetentag – Poetendag 2013 te Ihlow

Geplaatst: ma, 12 augustus 2013