De zaterdag van de poëzieweek is traditiegetrouw goed gevuld met kleine evenementen die verspreid over de stad plaatsvinden. En waar veel poëziebijeenkomsten doorgaans in rokerige café’s of obscure achterafkamertjes plaatsvinden, is dit keer de openbare ruimte het decor. Menig voorbijgaand toeschouwer wordt geconfronteerd met poëzie, waar iedereen verschillend op reageert.

Zo wordt de stationshal al vroeg op de middag bevolkt door Jephta de Visser en aanverwanten. De derdejaarsstudente kunstgeschiedenis is sinds september huisdichter van de RUG. Vanmiddag wordt ze omringd door een schare der muzen, die haar bijstaan met muziek en achtergrondvocalen. Gezamenlijk brengen de dames verschillende serenades aan toevallige voorbijgangers, die daar zichtbaar van opfleuren. De odes zijn eigenlijk kleine toneelstukjes die de tijdelijk beminden in het middelpunt van de belangstelling plaatsen, en ze het gevoel geven dat deze groep jongedames hier speciaal voor hen zijn gekomen. Op het gezicht van veel passieve toeschouwers verschijnt eveneens een voorzichtige glimlach.

Vervolgens verplaats ik me naar de overkant van de Stationsweg, waar in het Groninger Museum een heuse poëzierondleiding wordt gegeven. Dichter van dienst is Mischa Andriessen, die ook regelmatig over muziek en beeldende kunst schrijft. Hij leidt het twintigtal geïnteresseerden (veelal op hogere leeftijd) rond door de met lof overladen tentoonstelling Het geheim van Dresden, en licht er enkele schilderijen uit. Dit doet hij door de kunstwerken in een herkenbare context te plaatsen of van een eigen interpretatie te voorzien. Daarna volgt meestal een gedicht van hemzelf, dat qua onderwerp of thematiek aansluit bij de afbeeldingen. Andriessen is een boeiende verteller, maar helaas valt zijn zachte stem nog wel eens weg tegen de grote hoeveelheid bezoekers van het museum op deze zaterdagmiddag. Desalniettemin worden we heel wat wijzer over de besproken werken, en menigmaal ontstaat er enige interactie tussen Andriessen en zijn luisterend publiek, wat de sfeer ten goede komt.

Terug in de stationshal hebben de nimfen inmiddels plaatsgemaakt voor studenten van de schrijversvakschool. Verspreid over de ruimte brengen zij in estafettevorm poëzie ten gehore, alsof het een flash mob betreft die veel wachtenden in de hal verrast. De ene spreker weet zichzelf beter verstaanbaar te maken dan de ander, en vooral wanneer er door groepjes studenten in samenspraak opgetreden wordt, spitsen de luisteraars hun oren. Het niveau van de gedichten is wisselend, wat voor een leuke afwisseling zorgt. Toch oogt het geheel wat rommelig en niet iedere passant blijft staan om te luisteren, sommige wachtenden verlaten zelfs de stationshal.

Ook in boekhandel Van der Velde worden de bezoekers getrakteerd op een staaltje poëtische voordrachtskunst. Opnieuw is het aan Jephta de Visser, ditmaal verkleed als lezende jukebox, om de toeschouwers te imponeren. Wie vanmiddag een boek in de jukebox werpt, hoort hoe de woorden op de bladzijden tot leven komen. Jephta’s voordrachten vliegen van de autobiografie van Rita Verdonk naar de duistere verzen van Les fleurs du mal, waar ze beide met overtuiging poëzie van weet te maken. Begeleid door een melodica worden de korte optredens van extra glans voorzien. Niet geheel toevallig is het poëziegeschenk die middag bijna uitverkocht.

‘s Avonds is er nog een gezellige bijeenkomst in de Gym, waarbij Joost Oomen afscheid neemt als stadsdichter. Favorieten van Joost passeren de revue: de uit de dood herrezen Paul van Ostaijen, Willie Darktrousers en natuurlijk Jacques Jambon. Er is ook een quiz over het turbulente leven van Joost, waarbij vooral de imitaties van de ex-stadsdichter voor veel hilariteit zorgen. Wanneer de avond besloten wordt door Oomen en zijn band, klimt er nog even een twintigkoppig koor het podium op om Joost massaal toe te zingen. Een waar feestje, zoals deze hele zaterdag één groot feest voor de poëzie was.

Willem Goedhart
Foto’s: Henk Veenstra

De Groningse Poëziemarathon duurt nog tot woensdag 4 februari. Meer informatie over het programma: http://www.poeziemarathon.nl/

Verslag: “Eén groot feest”

Geplaatst: zo, 1 februari 2015