In Groningen vormen meerjarig rijksgesubsidieerde culturele instellingen en de aangewezen cultuurpijlers een lobbysamenwerking. Het doel is om, in overleg met de lokale en regionale overheden, de besluitvorming op rijksniveau effectiever te beïnvloeden. Ook na de start van de subsidieperiode 2021-2024 blijft er nog veel te doen op het gebied van afstemming en lobby. Voor de komende periode is er daarnaast een grotere vraag vanuit de instellingen voor ondersteuning rond lokale trajecten als verkiezingen, lokale cultuurnota’s, gesprek met de gemeenteraad, provinciale staten en de Kunstraad Groningen.
Om met en namens de betrokken organisaties de kar te trekken wordt een nieuwe coördinator gezocht. De hele vacaturetekst lees je hier.

Vacature coördinator lobbysamenwerking cultuur

Geplaatst: do, 30 september 2021