De uitreiking van de VSB Poëzieprijs 2016 vindt op woensdag 27 januari a.s. in Groningen plaats tijdens de opening van de Groningse Poëziemarathon en geldt als het eerste hoogtepunt in de Poëzieweek 2016. Voor de uitreiking van deze belangrijkste prijs voor Nederlandstalige poëzie werkt Poetry International samen met Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG), organisator van de Poëziemarathon.

De beste Nederlandstalige dichtbundels van het afgelopen jaar zijn:

Pieter Boskma, voor de bundel ‘Zelf’
Uitgeverij De Bezige Bij, 2014
Geert van Istendael, voor de bundel ‘Het was wat was’
Uitgeverij Atlas Contact, 2015
Ilja Leonard Pfeijffer, voor de bundel ‘Idyllen’
Uitgeverij De Arbeiderspers, 2015
Toon Tellegen, voor de bundel ‘De werkelijkheid’
Uitgeverij Querido, 2014
Maud Vanhauwaert, voor de bundel ‘Wij zijn evenwijdig _’
Uitgeverij Querido, 2014

 

De VSB Poëzieprijs is de belangrijkste prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont jaarlijks de beste bundel van het afgelopen jaar met een bedrag van 25.000 euro.

De jury van de VSB Poëzieprijs 2016 boog zich dit jaar over 114 dichtbundels, zeven bundels meer dan vorig jaar. Uit de zeer diverse en kwalitatief hoogstaande inzendingen spreekt ontegenzeggelijk de vitaliteit van de poëzie. Vertrouwde thema’s als de zoektocht naar de eigen identiteit, het spel met werkelijkheid en verbeelding en het verlangen naar taalkunst ontbraken niet. Daarnaast viel de jury een tendens op van expliciet politiek engagement in de vorm van kritische reflectie op de economische en ecologische crises. Ook werd opvallend veel gebruik gemaakt van het werk van voorgangers: veel dichters putten dankbaar uit het enorme reservoir aan vormen, beelden en stijlen om op toch weer verrassende wijze betekenis te geven aan de wereld van vandaag. De jury heeft met genoegen de vijf bundels die binnen dit bonte gezelschap uitblinken door originaliteit, kracht en poëtische schoonheid met een nominatie beloon

Uitreiking VSB Poëzieprijs komt naar Groningen!

Geplaatst: wo, 11 november 2015