Het betreft een functie van 24 uur per week, waarbij leidinggegeven wordt aan een team van drie (parttime) medewerkers, een aantal ZZP-ers en een aantal vrijwilligers.

Wij zijn NOORDWOORD

We zetten literatuur in Groningen op de kaart met festivals die ertoe doen, talent dat eruit springt en een literaire agenda die altijd actueel is.

NOORDWOORD werd in 2009 opgericht als Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG). Op 31 maart 2019 vierden we het tienjarige bestaan met de onthulling van onze nieuwe naam: NOORDWOORD. Ook presenteerden we daar ons nieuwe programma voor talentontwikkeling: NOORDWOORD Talent, dat in 2019 van start is gegaan.

Wat we doen

Je kent ons van dé online literaire agenda voor alle literaire activiteiten in Groningen Stad en Ommeland, en van de grote literaire festivals in Groningen: het in 1998 opgerichte poëziefestival Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren, het leukste festival voor lezers en schrijvers (dat in 2009 zijn eerste editie beleefde) en de Poëzieweek in Groningen (in 2000 begonnen als de Poëziemarathon); Ook reiken we jaarlijks de prijs voor het Beste Groninger Boek uit in de categorieën fictie en non-fictie, en kennen we elke twee jaar de Kees van der Hoefprijs toe aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het letterenklimaat in de stad Groningen. Met ingang van 2017 verzorgen we in opdracht van de gemeente Groningen bovendien de tweejaarlijkse verkiezing en begeleiding van de Stadsdichter.

Dankzij wie

Vanwege onze activiteiten en platformfunctie voor de literatuursector in Groningen, zijn we door de gemeente en de provincie Groningen in 2016 benoemd tot Cultuurpijler voor de Letteren. Ook worden we door het Nederlands Letterenfonds ondersteund als een van de toonaangevende literaire organisaties in Nederland.

Functieprofiel zakelijk en artistiek leider

  • Is het gezicht van de organisatie en vertegenwoordigt deze als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar in de relevante netwerken.
  • Draagt de missie, visie en cultuur van de organisatie uit.
  • Initieert het meerjarenbeleidsplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan in artistiek, beleidsmatig, personeel en financieel opzicht; ziet toe op het pr- en communicatiebeleid.
  • Draagt zorg voor tijdige en volledige informatievoorziening en legt ten minste vier keer per jaar verantwoording af aan het bestuur
  • Draagt zorg voor de dagelijkse leiding en aansturing van de stichting en treedt op als inspirator voor de medewerkers, opdrachtnemers en vrijwilligers.
  • Geeft artistieke en zakelijke invulling aan de rol van NOORDWOORD als Cultuurpijler voor de Letteren in Groningen, ontwikkelt en onderhoudt daartoe contacten en initieert kansrijke (samenwerkings)projecten binnen en buiten de culturele sector.
  • Voert een solide financieel beheer en beleid.
  • Is verantwoordelijk voor de werving van sponsoring en subsidies, zowel meerjarig als projectmatig, en onderhoudt daartoe goede relaties met (potentiële) subsidiënten en sponsoren.

Wij honoreren deze functie volgens de CAO Openbare Bibliotheken. Salaris schaal 8 van € 2.748 tot € 3.422 bij 36 uur per week. De medewerkers zijn opgenomen in het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.

Solliciteren

Je kunt je motivatiebrief en CV tot en met 4 september 2020 sturen naar de voorzitter van het bestuur, Rob Pronk, ubbo@home.nl. Mocht je nog vragen hebben kun je natuurlijk ook de voorzitter bellen: 06-53817413.

Stichting NOORDWOORD zoekt per direct een zakelijk/artistiek leider

Geplaatst: wo, 19 augustus 2020