Op vrijdag 18 december 2015 om 20.00 uur reikt Schrijversvakschool Groningen voor het eerst in haar bestaan diploma’s uit. Jan-Willem Dijk, Erik-Jan Hummel en Wilke Jansen voltooien met literair werk hun vierjarige deeltijdopleiding.

Jan-Willem Dijk (foto: Olaf Otto) studeert af met poëzie. Hij is begeleid door Jan Glas. Het eindwerk vanaf hier is alles helder is beoordeeld door Christof Buchwald en Martin Reints.

Wilke Jansen studeert af met proza. Haar begeleider is Maartje Wortel. Het eindwerk 174|176 is beoordeeld door Gerard van Emmerik en Ted van Lieshout.
Erik-Jan Hummel (foto: Olaf Otto) is begeleid door Piet Gerbrandy. Zijn dichtbundel binnen blijven is beoordeeld door Mark Boog en Gerry van der Linden.

Een externe commissie heeft het examenwerk beoordeeld en haar bevindingen samengevat in een kritische rapportage. De kandidaten krijgen hun diploma en de beoordeling tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Praedinius Gymnasium.

Na de uitreiking van de diploma’s dragen Jan-Willem Dijk, Erik-Jan Hummel en Wilke Jansen voor uit hun werk.
Het examenwerk en de rapportages liggen ter inzage.

De diploma-uitreiking is na aanmelding via pauline@svsgroningen.nl vrij toegankelijk.

Meer informatie over de Schrijversvakschool Groningen is te vinden op de website: http://www.svsgroningen.nl/

Schrijversvakschool Groningen: Jan-Willem Dijk, Erik-Jan Hummel en Wilke Jansen studeren af

Geplaatst: do, 17 december 2015