De Rijksuniversiteit Groningen is weer op zoek naar een nieuwe huisdichter. Ben jij dat misschien? Stuur dan je gedichten in! The UoG is looking for a new In-house Poet (English version below).

Ieder jaar wordt een nieuwe student van de RUG tot huisdichter benoemd. Een jaar lang schrijft deze huisdichter gedichten over de universiteit en het studentenleven, die verschijnen op een universitaire website. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten waar de huisdichter voor uitgenodigd wordt, te beginnen met de opening van het Academisch Jaar op 3 september. Je krijgt de kans om evenementen te organiseren en op te treden met je gedichten.

Wij zoeken jouw gedichten

De universiteit is weer op zoek naar kandidaten voor het huisdichterschap 2018-2019. Word jij de opvolger van Rachel Raetzer?

Je kunt meedoen door vijf gedichten te sturen naar a.j.m.termeer@rug.nl. Minimaal één gedicht moet over de universiteit gaan. Voeg ook een brief bij, waarin je uitlegt waarom jij huisdichter wilt worden en, indien mogelijk, een registratie van de voordracht van een van je gedichten.

Voorwaarden

Om mee te doen, moet je RUG-student zijn gedurende het hele studiejaar 2018-2019. En goed kunnen dichten natuurlijk.

Jury

De gedichten worden door een jury beoordeeld. Voorzitter is Jeanette den Toonder, docent letterkunde en directeur van het Centre for Canadian Studies. Andere leden zijn singer-songwriter Marlene Bakker en de huidige huisdichter Rachel Raetzer.

Deadline is donderdag 21 juni 2018.

 Voor vragen kun je bellen of mailen met Guus Termeer, a.j.m.termeer@rug.nl, 050-3635464

English version:

The Groningen University is searching for a new in-house poet. Are you up for it? Send us your poems!

Each year, a new RUG student is appointed the in-house poet of the university. For the duration of the academic year, he or she writes poems that are published on the website of the university.

What’s more, there are many activities that the in-house poet is invited to perform at, starting with the opening of the academic year on 3 September. You get the chance to organise events and perform your poems.

We want your poetry!

The university is now looking for candidates who aspire to be the in-house poet for the academic year of 2017-2018. Will you follow in the footsteps of Rachel Raetzer?

You can apply by sending five poems to a.j.m.termeer@rug.nl. At least one of the poems has to be about the university. Please include a letter in which you explain why you want to be the next in-house poet and, if possible, a registration of the performance of one of your poems.

Terms and conditions

To apply, you have to be a student of the university during the academic year 2018-2019 – and you need to be able to write good poetry, too! Poems written in English are also eligible.

Foto’s Reyer Boxem: Rachel Raetzer (Huisdichter 2017-2018) en Esmé van den Boom (Huisdichter 2016-2017)

Jury

A jury will assess the poems. The chairman of the jury is dr. Jeanette den Toonder, lecturer European languages and directoir of the Centre for Canadian Studies. Other members of the jury are singer-songwriter Marlene Bakker and the current in-house poet Rachel Raetzer.

Deadline is Thursday 21 June 2018.

If you have any questions, contact Guus Termeer, a.j.m.termeer@rug.nl, 050-3635464

RUG zoekt huisdichter 2018-2019

Geplaatst: vr, 8 juni 2018