Vanaf 2020 is een publicatie niet langer het verplichte eindproduct voor het Hendrik de Vriesstipendium. De aanmoedigingsprijs van de gemeente Groningen werd gisteren tijdens Wildvang uitgereikt, maar niet in de categorie literatuur. De motivatie en onderbouwing van de vijf aanmeldingen overtuigden de jury niet en daarom werden er geen genomineerden voorgedragen. In de categorie beeldende kunst won Reynaert Vosveld met zijn plan om een documentaire te maken over de rol van angst in onze maatschappij.

Juryrapport literatuur

De jury heeft dit jaar besloten om geen genomineerden voor het Hendrik de Vriesstipendium Literatuur voor te dragen. Het aantal aanvragen was bijzonder gering: er waren er vijf. Bij enkele aanvragen zagen wij het potentieel wel degelijk. Maar ondanks de diversiteit en het enthousiasme van de voorstellen overtuigden de motivatie en onderbouwing de juryleden niet. Het bijgeleverde materiaal was veelal beperkt en de noodzaak en de vernieuwende kracht van voorgestelde projecten waren niet voldoende. Soms deed de keuze voor een boek als eindproduct geforceerd aan. Om deze redenen hebben wij na lang beraad en met spijt besloten om dit jaar geen genomineerden en zodoende geen winnaar aan te wijzen. We zijn ons ervan bewust dat een aanvraag energie kost en moed vereist. Zolang de leeftijdsgrens het toelaat, blijft indienen mogelijk. We hopen dat ook de inzenders van dit jaar die mogelijkheid gebruiken.

Wij weten dat het literaire talent er wel is in Groningen, en ook dat dit stipendium een mooie kans betekent. Waarom dan zo weinig inzendingen? Die vraag houdt ons bezig. Wij willen daarom jullie iets vragen. En we vragen iets van onszelf.

Aan wie dit verslag leest of hoort willen we vragen of jullie er samen met ons voor willen zorgen dat jong, schrijvend Groningen het Hendrik de Vriesstipendium weet te vinden. Vertel het in je omgeving – aan schrijvende vrienden, buren of familieleden; aan je leerlingen als je docent bent; enzovoorts. Wanneer meer mensen meedoen, krijgt winnen meer betekenis. Als je nadenkt over indienen en je hebt vragen, stel ze dan gerust. Tijdens één van de informatiebijeenkomsten of tijdens een uitreiking. Of neem tussentijds contact op met één van de juryleden of de gemeente Groningen. En tenslotte: als je indient, stuur dan vooral voorbeelden van je literaire werk mee. Zodat wij beter kunnen inschatten hoe jouw voorgestelde werk uit zou kunnen pakken.

Aan onszelf, Uitgeverij Passage en de gemeente Groningen geven we een opdracht. Ten eerste willen we het stipendium literair zichtbaarder maken. Daarnaast resulteert op dit moment elk toegekend stipendium literatuur in de uitgave van een publicatie. Dat wordt ook als eindproduct aan de aanvragers meegegeven. De prachtige reeks publicaties die dit tot nu toe heeft opgeleverd, is ons dierbaar en het is onze uitdrukkelijke wens dat die wordt voorgezet. Maar literatuur kan allerlei gedaanten aannemen – van spoken word tot motion comic of digitaal feuilleton. Wij vinden dat het bij uitstek past bij het Hendrik de Vriesstipendium om die vormvrijheid aan te moedigen en mogelijk te maken. Het oeuvre van Hendrik de Vries was categorie-overschrijdend; de aanvragen voor het stipendium in zijn naam moeten dat ook kunnen zijn. Op dit moment zijn wij in overleg. Wij hopen en vertrouwen erop dat wij volgend jaar de aanvraagronde voor het Hendrik de Vriesstipendium Literair kunnen openen met de mededeling dat woorden op de pagina mogen blijven, maar er ook vanaf kunnen springen. Aanvragen die resulteren in de uitgave van een boek – proza, dichtbundels, blijven meer dan welkom. Maar wij willen graag dat aanvragen straks ook kunnen en mogen resulteren in iets wat tot nu nog niemand heeft bedacht.

We zijn jullie aanvragen graag tegemoet!

Jury

Bij de uitreiking van het stipendium Beeldende kunst en de publieksprijs liet de jury weten dat bovenstaande plan doorgang vindt. De jury bestond dit jaar uit Barend van Heusden, Mathijs Sanders, Vamba Sherif, Aimée Terburg, Sjimmie Veenhuis en Jantine Wijnja. Informatie over de winnaars is te vinden op de website van het CBK.

Foto: enkele publicaties uit de Hendrik de Vriesreeks.

Publicatie niet langer eindproduct Hendrik de Vriesstipendium

Geplaatst: zo, 15 december 2019