Sinds dit jaar telt de Dichtclub in de Kroeg van Klaas zestien leden. Niet eerder was de Dichtclub zo groot en de reden ervoor is ook zichtbaar tijdens de presentatie van de jaarlijkse bloemlezing: het lukt (bijna) nooit om alle leden bijeen te krijgen. Renée Luth was helaas wegens ziekte verhinderd, maar de Groningse kanonnen Joost Oomen en Esmé van den Boom stonden buiten de stad op het podium.

Sinds de Dichtclub door Marleen Vermooten werd opgericht en onderdak vond in haar Café Marleen is er elk jaar een bloemlezing verschenen. Uitzondering op die regel is het jaar 2015 toen het café haar deuren moest sluiten. Vermooten vond een baan bij De Kroeg van Klaas en de Dichtclub verhuisde mee naar het café net buiten de binnenstad. De bloemlezing van 2016 kreeg dan ook de naam Over de brug. Sinds januari 2018 pacht Vermooten de Kroeg van Klaas en om die reden krijgt ze het eerste exemplaar van de nieuwe bloemlezing Welkom bij de club!.
Dat welkom kunnen we letterlijk nemen. In 2017 kwamen er vijf nieuwe leden bij: Esmé van den Boom, Annegreet Bos, Erik Loeffen, Maaike Rijntjes en Ileen Rook. Fieke Gosselaar en Henrike Vellinga zwaaiden weer af. Een aantal oudgedienden zijn er nog steeds: André Degen (eerste uur), Renée Luth en Hubert Klaver horen inmiddels bij het meubilair.
De huidige leden vormen een mooie staalkaart van wat Groningen zoal te bieden heeft op poëtisch gebied. Stadsdichter Lilian Zielstra is lid en evenals voormalig stadsdichter Joost Oomen was ze huisdichter aan de RUG. Een functie die Esmé van den Boom en Philip Rozema ook vervulden. Naast Esmé zijn ook Annegreet Bos en Richard Nobbe lid van Literair Dispuut Flanor, Ileen Rook is ook actief bij Urban House Groningen en met Erik Loeffen is er een voormalige huisdichter van het UMCG aan boord.
Voor de afwisseling presenteren de dichters zich in omgekeerde alfabetische volgorde. De stadsdichter trapt af met haar gedicht Fundament, bijna een jaar oud en helaas uiterst actueel vanwege de gasbevingen. Wat volgt is een bonte parade van poëzie. Richard Nobbe dicht over kamperen in de woonkamer en pakken chocomel op de bank. Maaike Rijntjes over een stationsfiets en Hanne Stegeman over de snelheid van een tandem. Zo racen we richting de A en eindigen bij een blauwe schutting waarover Rik Andreae dicht ‘Als je het niet kan schrijven, zing het dan.’
Het is zo vol in het zaaltje van de Kroeg van Klaas dat niet iedereen zich op de bar kan storten. Gelukkig staat Marleen Vermooten al klaar om de nieuwe bloemlezing te verkopen. Voor €9,- is Welkom bij de club! te koop in de Kroeg van Klaas en enkele Groningse boekhandels. De volgende dichtclub is weer gewoon op de eerste woensdag van de maand en dan zal ook het nieuwste lid Myron Hamming optreden. Zorg dus dat je erbij bent: 7 februari om 20.30 uur in de Kroeg van Klaas aan de Oosterweg 26.
Verslag: Maarten Praamstra/ foto’s Henk Veenstra.