De komende maanden is P.F. Thomése gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens een viertal openbare hoorcollege’s en een (besloten) werkcollege zal hij voor studenten en literatuurliefhebbers zijn schrijverschap duiden aan de hand van het citaat: ‘Schrijven is verdwalen in het huis dat je blijkt te bouwen.’

Al sinds zijn debuut Zuidland (1990) lijkt onvoorspelbaarheid de enige constante in het oeuvre van P.F. Thomése (1958). ‘Pas na enige tijd merkten de jagers dat zij niet meer op een pad liepen’, luidt de openingszin van het eerste van de drie historische novellen in die bundel. Verdwalen als program. Of het nu de Groningse Etta Palm, alias baronesse D’Aelders, die verzeild raakt in de Franse Revolutie (Het zesde bedrijf, 1999) is, P.F. Thomése zelf die per ongeluk in een schrijversbusje terechtkomt in het Heilige Land (Grillroom Jeruzalem, 2011) of Sierk Wolffensberger (pseudoniem van Theo Kiers) die vast komt te zitten in zijn zelf gefabriceerde romantische labyrint (/i>De weldoener, 2010), telkens raken de hoofdpersonen van Thomése verloren in een wereld die ze niet tot de hunne weten te maken. De thematiek van verdwijnen en afwezigheid speelt hierbij een voorname rol, zoals recent nog mocht blijken uit zijn roman De onderwaterzwemmer (2015), waar de eclips van de vader een leven lang doorwerkt. Emblematisch is de afwezigheid in Schaduwkind (2003): ‘Als ze er nog is, dan is het in de woorden waar ik ’s nachts op wacht’, een zin die beschouwd kan worden als poëticale beginselverklaring.

19 september: Schrijver van uitersten
Arjan Visser spreekt met P.F. Thomése over de gevarieerdheid van zijn literaire werk, over stijl, de persoonlijke stem van de auteur en over wat literatuur de wereld te zeggen heeft.

26 september: over leesbare en onleesbare boeken
Sommige literaire werken kosten de lezer hoofdbrekens en worden vaak terzijde geschoven omdat ze onleesbaar zouden zijn. Maar zegt dit ‘afschrijven’ van ‘onleesbare’ boeken niet vooral iets over onszelf als lezer?

3 oktober: Onleesbaarheid: Tonnus Oosterhoff
Gastschrijver P.F. Thomése gaat in gesprek met Tonnus Oosterhoff over zijn recente roman Op de rok van het universum die voor grote verwarring zorgde bij de vaderlandse boekenduiders.

10 oktober: Leesbaarheid
P.F. Thomése gaat in gesprek met Peter Buwalda. Diens debuut Bonita Avenue is een van de meest gelezen en hoogst gewaardeerde romans van deze tijd. Volgens de auteur schept zijn succes verplichtingen voor zijn volgende werk.

De vier lezingen beginnen elke maandagavond om 20.00 uur in de het Academiegebouw (Broerplein 5) en eindigen om 21.30 uur. De entree bedraagt €3,- (gratis voor studenten en SG-kortingspashouders).

Gastschrijverschap
Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver verbonden. De gastschrijver verzorgt openbare lezingen en een reeks werkcolleges. Gastschrijvers aan de Groningse universiteit waren onder meer Dick Hillenius, Doeschka Meijsing, Willem Wilmink, Monica van Paemel, Willem Jan Otten, Gerrit Krol, Nelleke Noordervliet, Bernlef, Rutger Kopland, Joost Zwagerman, Thomas Rosenboom, Bas Heijne, Koos van Zomeren, Tonnus Oosterhoff, Marjolijn Februari, Esther Jansma, Kader Abdolah, Arthur Japin, Annejet van der Zijl, Hans Aarsman, Marjoleine de Vos en Joost de Vries. In 2010 werd het 25-jarig bestaan gevierd met optredens en werkgroepen van diverse schrijvers/zangers van popsongs, met Spinvis, Typhoon, Huub van der Lubbe, Stef Bos, Ellen ten Damme, Jan Rot en Freek de Jonge.

De organisatie van het Gastschrijverschap is in handen van de RUG en Studium Generale Groningen.

P.F. Thomése over verdwalen

Geplaatst: wo, 14 september 2016