Het Visboeck van Adriaen Coenen is bijna 450 jaar oud. Het is een van de zeldzame albums uit het vroegmoderne Europa waarin een vishandelaar zijn kennis van de natuur – vooral de zee en de vissen – beschrijft en afbeeldt. Waarom is dit album zo uniek? En hoe wist Coenen zijn verwondering over de natuur als Gods schepping te rijmen met een kritische instelling en een onderzoekende geest? Samen met Nederlands cultuur- en wetenschapshistorica Florike Egmond bladeren we op 1 december online door het Visboeck en laat zij zien wat het zo bijzonder maakt. Je kunt je via sggroningen.nl gratis registreren voor de livestream.

Adriaen Coenen was een ‘citizen scientist’ voordat die term bestond. Hij was geen natuurfilosoof maar een vishandelaar en zee-expert, een nieuwsgierig man, die zijn album zelf schreef en tekende. Maar hij kopieerde ook, in tekst en beeld, uit de gedrukte werken van de grote natuurgeleerden die hij mocht lenen van welgestelde bekenden en beschermheren. Zo werd zijn eigen album een mengsel van geleerde- en praktijkkennis, een soort vangnet van ‘groene’ kennis op allerlei niveaus. Daarnaast gebruikte Coenen zijn eigen ervaringen als informatiebron, daardoor bevat het boek ook tal van biografische details.

Het boek is in hoge resolutie gescand en online geplaatst door de Koninklijke Bibliotheek. Florike van Egmond bladert online met ons door het Visboeck en laat zien wat het zo bijzonder maakt.

Florike Egmond

Florike Egmond is een Nederlandse cultuur- en wetenschapshistorica. Ze heeft lesgegeven aan verschillende Nederlandse universiteiten, en een aantal jaren gewerkt in het Nationaal Archief in Den Haag. Ze woont in Rome en is de laatste 15 jaar als onderzoeker verbonden geweest aan de Leidse Universiteit in onderzoeksprojecten gefinancierd door NWO. Ze is gespecialiseerd in de Europese wetenschapsgeschiedenis – vooral plant- en dierkunde – en visuele geschiedenis van de 16e en 17e eeuw. Haar onderzoek strekt zich uit van de Europese netwerken van wetenschappers tot de visuele vormgeving van dieren- en plantentekeningen, naturalia- en curiositeitenverzamelingen, en de methodologie van de wetenschapsgeschiedenis.

Online lezing over het Visboeck van Adriaen Coenen

Geplaatst: vr, 27 november 2020