Wethouder van cultuur Dig Istha maakte op 31 januari, aan het einde van de Groningse Poëziemarathon, bekend dat Joost Oomen zich voor de jaren 2013 en 2014 de nieuwe stadsdichter van Groningen mag noemen. Oomen is de zesde persoon die het ambt van stadsdichter in Groningen voor twee jaar gaat vervullen. Hij volgt daarmee Stefan Nieuwenhuis op. Groningen heeft als toonaangevende letterenstad een stadsdichter om poëzie onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft de stadsdichter een verbindende functie binnen de literaire wereld in de stad.

Joost Oomen
Joost Oomen (1990) was in 2010-2011 huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. De gedichten die hij in die periode schreef werden verzameld in de bibliofiele uitgave Vliegenierswonden, die binnen een half jaar uitverkocht raakte. Als RUG-dichter zette hij zich in om poëzie in de publieke ruimte te brengen door een poëzie-stoepkrijtactie te organiseren. Hij won in december 2011 het Hendrik de Vriesstipendium. Zijn officiële debuut De Stort, is als deel zes in de Hendrik de Vries-reeks verschenen in december 2012 bij Uitgeverij Passage. Joost Oomen trad op in heel Nederland, waaronder in het voorprogramma van Spinvis en op het Crossing Border Festival. Ook maakte hij een voorstelling met klassieke muzikanten voor Dichters in de Prinsentuin.
Hij is organisator van Kantoorpoëzie, mede-organisator van Absintherklaas, columnist en poëziedocent voor het basis- en middelbaar onderwijs.

Juryrapport
De benoemingscommissie bestond deze keer uit de volgende personen:
Joep van Ruiten, hoofd kunstredactie Dagblad van het Noorden, literatuurrecensent;
Pauline Sparreboom, huisdichter van de RUG;
Evelien Hopma, bestuurslid SLAG

Uit de negen inzendingen droeg de jury Joost Oomen (1990) voor als winnaar.

De stadsdichter zal jaarlijks zes tot acht gedichten produceren, verspreid over het jaar, die gepubliceerd worden in De Gezinsbode. Daarnaast zal hij samenwerken met de Bibliotheek Groningen, bijvoorbeeld met een wekelijks spreekuur. Een derde functievereiste is het voordragen van een gedicht bij begrafenissen van mensen zonder nabestaanden.

Juryrapport
De jury adviseert het college om Joost Oomen (1990) te benoemen als stadsdichter voor de jaren 2013 en 2014 en onderbouwt dit als volgt.

De beoordeelde gedichten van Joost Oomen hebben een hoog poëtisch gehalte. Het werk is expressief, dynamisch en sprankelt. De onderwerpskeuze is eigentijds, waarbij Oomen originele beelden gebruikt. Zijn manier van voordragen staat garant voor een levendigheid die bij de stad Groningen past.

Kiezen voor Joost Oomen versterkt de ambitie van de stad om een top-vijfpositie als letterenstad te handhaven. Ook past de keuze voor Oomen in de gedachte van Groningen als ‘City of Talent’: een jong, ambitieus talent dat zich verder kan ontwikkelen en dat zich nadrukkelijk wil richten op jonge mensen in deze stad.

Joost Oomen is daarnaast naar buiten gericht, voorbij de stads- en provinciegrenzen. Je kunt hem om een boodschap sturen als het gaat om het neerzetten van Groningen als letterenstad en het promoten van de poëzie. Hij paart een enorm enthousiasme aan de drang om veel voor de stad te organiseren en Groningen als het ware een stapje vooruit te helpen. Het netwerk waarover hij beschikt schept enerzijds vertrouwen dat hij zich kan blijven voeden met ideeën en anderzijds zorgt het ervoor dat het relatieve isolement van Groninger dichters kan worden doorbroken.

Joost Oomen nieuwe stadsdichter van Groningen

Geplaatst: vr, 1 februari 2013