Jet Steinz stelde een overzicht samen met de 150 opmerkelijkste Nederlandse brieven. In P.S. Van liefdespost tot hatemail staat bijvoorbeeld de sollicitatiebrief van Appie Baantjer, de dreigbrief die Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh en een brief van P.C. Hooft aan Helionora Hellemans (een brief die hij met zijn eigen bloed ondertekende). Op uitnodiging van Vrienden Academisch Erfgoed Groningen (VAEG), in samenwerking met De Culturele Onderneming, geeft Steinz woensdag een lezing in de Doopsgezinde kerk te Groningen.

Tegenwoordig begint een romance met een appje, of een superlike op Tinder. Maar er was een tijd dat de liefde een aanvang nam en onderhouden werd door middel van brieven. En niet alleen de liefde – ook het uitvechten van ruzies ging per brief, de overdracht van kennis, het wensen van geluk, uitingen van bewondering, treuren en troosten.

Jet Steinz dook in tientallen archieven verspreid over het land.  Daar stuitte ze op vele duizenden brieven, waarvan ze er 150 uitkoos. Aan de hand van deze zorgvuldig geselecteerde brieven heeft ze een dertigtal lemma’s geschreven. Daarin komen de verschillende aspecten van onze vaderlandse geschiedenis aan de orde. De meeste brieven zijn in facsimile in het boek opgenomen, zo nodig met een her- of vertaling en een (korte) toelichting om de teksten begrijpelijk te maken.

P.S. Van liefdespost tot hatemail staat centraal in de lezing die Steinz woensdagmiddag 15 januari zal geven. De gratis toegankelijke lezing is in de Doopsgezinde kerk aan Oude Boteringestraat 33 en begint om 16.30 uur.

Vrienden Academisch Erfgoed Groningen

De Vrienden Academisch Erfgoed Groningen, wil de historie van de RUG en de daarmee verbonden historische voorwerpen behouden en voor het voetlicht brengen, aan studenten, medewerkers van de RUG, maar vooral ook aan de inwoners van Groningen. Want de universiteit heeft een stempel op de stad gedrukt. Dat willen we graag behouden en laten zien.

Foto Jet Steinz: Ruud Pos.

Jet Steinz over de waarde van brieven

Geplaatst: ma, 13 januari 2020