Lengte: 31 kilometer

Knooppunten: 90-94-21-11-20-55-2-52-30-13-43-42-91-90

Deze zomermaanden kun je in Groningen met de VERS-app ruim driehonderd gedichten beluisteren bij fietsknooppunten verspreid over de stad en in de provincie. De eerste gedichten waren in 2020 onderdeel van ons Festival op de Fiets. De collectie wordt elk jaar met zo’n vijftig gedichten aangevuld. Maar waar te beginnen met fietsen en luisteren? We bieden een aantal routes aan voor diegenen die er met de fiets op uit willen trekken. 

Deze route begint aan de rand van Lewenborg en aan het begin van de Stadsweg, de eeuwenoude handelsroute van Stad naar Delfzijl en verder. Daar is knooppunt 90 met het eerst gedicht Streuvelsraam van Elisa Candela. Het zet meteen de toon voor het vervolg van de route: trekkers, platteland, terug naar de tijd van Stijn Streuvels. Dat laatste is misschien wat al te ver terug, maar trekkers en platteland krijgen we zeker te zien op deze route.

We volgen de Stadsweg naar Garmerwolde, langs het Bevrijdingsbos en daarna langs weilanden, tot de kruising met de Lageweg. Daar is knooppunt 94 met het gedicht Klankkast van Joyce Willemse. We gaan linksaf richting Thesinge. Ben je in het weekend op pad, dan kun je eerst meteen rechts bij de kerk van Garmerwolde al koffie krijgen bij het Atelier van Avec Plezier.

Thesinge is een mooi dorp met een eeuwenoude dorpskern. We fietsen het dorp door richting knooppunt 21. Op de hoek met de Thesingerlaan (linksaf gaat het straks naar Achter-Thesinge en Sint Annen) vinden we dat knooppunt 21 met het gedicht Het erf van Kevin Amse. Ook hier veel platteland met oa de regel “we spreken de buurvrouw aan over haar koeiengeur”. Daarna dus linksaf naar Achter-Thesinge en met een ruime bocht komen we dan richting Sint Annen. Vlak voor het dorp is aan je linkerhand het kerkhof van Sint Annen. Een vrijwilliger is bezig met het onderhoud. We zien hem terug bij knooppunt 11 waar we het gedicht Denkend aan dieren en gras van Monique Wilmer-Leegwater beluisteren.

Hij neemt in zijn onderhoudsrondje met de bosmaaier ook de boomspiegel van een jonge eik mee. Die is geplant om de herindeling van de voormalige gemeente Ten Boer met de stad Groningen te herdenken. In elk dorp is een verschillend soort eik geplant. Door de droogte hebben ze het moeilijk, vertelt hij. Het is een mooie dag voor een fietstocht: veel wolken, een beetje zon, overal koeien. Soms Engels raaigras, maar tussen Garmerwolde en Sint Annen ook veel bloeiende bermen, bloeiende akkerranden, weilanden met bloemen en kruiden.

Door het dorp Sint Annen volgen we het fietspad langs de Bedumerweg richting Ten Boer. Bij de kruising met de Thesingerlaan en het fietspad richting de Wolddijk vinden we knooppunt 20 met opnieuw een gedicht van Kevin Amse: Navelpluis. We vervolgen het fietspad en komen langs de net gebouwde wisselwoningen. Daar wonen mensen uit Ten Boer die uit hun huis moeten, omdat dat moet worden versterkt of gesloopt. Een gevolg van de versterking in het kader van de aardbevingen.

Voor in Ten Boer, na de rotonde, gaan we rechtsaf en al snel weer linksaf de Wigboldstraat in. Op de hoek van de Wigboldstraat en de Stadsweg staat knooppunt 55 met een gedicht van voormalig stadsdichter Lilian Zielstra 1997. De Wigboldstraat stuit na een aantal honderden meters op de N360 en het Damsterdiep. Beide zijn belangrijke vervoersaders voor de dorpen die hieraan zijn gelegen. Het Damsterdiep wat langer geleden, nu is het vooral de N360 die de dorpen met de stad Groningen verbindt (of met Delfzijl, het eindpunt aan de andere kant).

We steken over en volgen de Bouwerschapweg (met de bocht mee rijden) richting Woltersum. Woltersum is bekend van de bijna-watersnoodramp van 2012 toen het Eemskanaal bijna doorbrak. Een mooi stukje plattelandsweg langs grote boerderijen. Vlak na de Witte Brug in de kern van Woltersum staat knooppunt 2 met een gedicht van Sterre Wolthers Vragen over het licht.

We slaan rechtsaf en stuiten op het Eemskanaal. Over de weg linksaf komen we bij de Bloemhofbrug. Die is genoemd naar het beroemde klooster Bloemhof (de kroniek van Bloemhof van abt Emo!) in Wittewierum. Wittewierum ligt een stukje linksaf, maar wij gaan rechtsaf de brug over richting Overschild. We passeren de weg naar Overschild, maar blijven de Meenteweg volgen tot knooppunt 52 op de kruising tussen de Ooster-en WesterPaauwenweg. Hier wacht het gedicht Kind van Rachel Raetzer op ons.

We volgen de WesterPaauwenweg zo’n vier kilometer langs het Afwateringskanaal richting de Slochtermeenteweg. Aan de overkant van het kanaal is een mooi stuk nieuwe natuur te zien: ‘t Roegwold. Onderweg komen we nog langs knooppunt 30 met opnieuw een gedicht van Elisa Candela, nl. Envoi. En (bij de kruising met de Slochtermeenteweg) langs knooppuntbord 13 met het gedicht Kom van Mandy Eggerding. Maar we blijven rechtdoor fietsen langs het kanaal tot we op het Slochterdiep stuiten en de gelijknamige weg langs het diep.

Vanaf hier rechtsaf is het rechtdoor over het fietspad richting de stad Groningen. Niet dat we daar al bijna zijn, er staan ons nog een kilometer of zes te wachten voor we bij de Borgbrug in Ruischerbrug de stad binnenkomen. Onderweg nog een paar knooppunten ook. Vrij snel nadat we het Slochterdiep zijn gaan volgen komen we langs knooppunt 43 met het gedicht Hazen wind hond van Sarah Oortgijs. Een paar kilometer verder (bij café De IJzeren Klap) langs knooppunt 42 met van Saskia de Jong ook gaat er een geweldige dreiging uit van een fluitende zangvogel.

Waar het Slochterdiep het Eemskanaal treft, bij de Slochtersluis, slaan we linksaf over de brug de Borgsloot op. Die komt na ongeveer een kilometer uit op de Borgweg. Rechtsaf over de Borgbrug over het Eemskanaal en vlak na de brug (even oversteken!) vinden we knooppunt 91 met het gedicht En dan komt die verdomde ochtend van Hendrik de Pecker. Daarna rechtdoor blijven fietsen en het Damsterdiep en de N360 (daar zijn ze weer…) oversteken. Ook daarna rechtdoor blijven rijden, het recreatiegebied Kardinge in, en dan komen we na een halve kilometer weer uit bij het startpunt van deze route: knooppunt 90.

De app VERS is te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. Instructies voor het downloaden, installeren en gebruiken van de app vind je hier. De gedichten zijn in ieder geval tot 1 september te beluisteren. Meer lezen over het alternatieve programma van Dichters in de Prinsentuin kan hier.

Annie Postma

“denkend aan dieren en gras”

Geplaatst: ma, 3 augustus 2020