Genomineerden non-fictie BGB

Op deze pagina stellen we door middel van een aantal filmpjes de genomineerden voor het Beste Groninger Boek, categorie non-fictie, voor. Maar het eerste filmpje is een toelichting op één van de prijzen: een schrijfweekend op landgoed Oosterhouw in Leens.

 

De Groninger ondergrond op de kaart zetten. Dat is de opdracht die Acker Stratingh in het begin van de negentiende eeuw kreeg. Hij maakte de eerste geologische kaart in Nederland en ontrafelde diverse geheimen achter de Groninger bodem, waaronder die van de wierden. Deze kaart neemt een unieke plaats in binnen de geschiedenis van de ‘geokartografie’. Deze behoort wereldwijd tot de vroegste bodemkaarten die we kennen. In dit filmpje vertelt juryvoorzitter Koos Wiersma waarom dit boek is genomineerd.

 

Het boek Strijd! van Mineke Bosch, een catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Groninger Museum, is gemaakt ter ere van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Door het samengaan van de wetenschappelijke onderbouwing door historicus Mineke Bosch en de vormgeving van Rudo Menge en Eefje Kleijweg is het een prachtig document geworden. Het bevat naast geïllustreerde teksthoofdstukken ook zelfstandige beeldessays met foto's en politieke prenten, vaandels, geschilderde portretten en propagandaposters die parallelle verhalen vertellen. Dat Aletta Jacobs het gezicht van de beweging was geeft Strijd een Gronings gehalte om trots op te zijn. Iris van den Brand stelt het boek aan je voor.

 

Het boek ’Een Deftig Huys met een fraay Hoff, de geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier' van Rienk Bijma is een uiterst zorgvuldige uitgave van uitgeverij In Boekvorm en beschrijft de geschiedenis van een huis in de Zoutstraat te Groningen vanuit de zeventiende eeuw tot nu. Juist door de bijna uit de hand lopende uitgebreidheid van de zoektocht naar de bewonersgeschiedenis wordt het boek een unieke vertelling over de hortusbuurt, het havenkwartier, de stad en de provincie met prachtige foto's van Otto Kalkhoven. Het laat zien dat het havenkwartier een grote invloed heeft gehad op het reilen en zeilen van stad en ommelanden.  Jurylid Christian Klasema vertelt er meer over.

 

’Wadapatja’ van Martin Hillenga (uitgeverij W-books) behandelt het hele bekende, maar ook het niet-bekende scala van de Groninger cultuur. Centraal staat immaterieel erfgoed, de culturele bagage van een samenleving.“ ’Typisch Gronings’, waar komt dat eigenlijk weg?” Dat lees je in dit door Richard Bos eigentijds en vrolijk vormgegeven boek. Van taal en lied tot bestuur en recht, van Zoepenbrijklokjes tot beklemrecht. Een geweldig inburgeringscadeau aan voor nieuwe Noorderlingen en een verrassing voor rasechte Groningers, want er wordt ook een aantal mythes ontkracht. Jurylid Douwe van der Bijl licht de keuze toe.

 

‘Overleven’ van Ynskje Penning is een historisch docu-drama gebaseerd op de verhalen van de vader van Ynskje Penning, de marinier Frans van Staalduinen, alias Frank van Yzerbergen. Hij en nog zes andere zeesoldaten waren gedetacheerd op Curaçao. Als de mobilisatie in 1939 wordt afgekondigd worden ze overal ter wereld ingezet om de geallieerde zaak te dienen. De schrijfster deed grondig onderzoek om de hiaten in de verhalen van haar vader op te vullen. Het resultaat is een mengvorm van non-fictie en fictie. ‘Overleven’ neemt de lezer mee naar minder bekende gebeurtenissen uit de oorlogsjaren. Penning weet zich bewonderenswaardig goed in te leven in deze mannenwereld. Jurylid Annette Timmer geeft de overwegingen van de jury.

 

Naast een schrijfweekend op Oosterhouw in Leens is er nóg een prijs voor de winnaars: een kunstwerk van Janneke Hoek. In dit filmpje vertelt Janneke er meer over.