Persbericht

In november verscheen het negentiende deeltje uit de Kerkhovenreeks van de Stichting Oude Groninger Kerken: Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan – Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel Coenraadpolder. Naar aanleiding hiervan geeft Inge Dekker, de schrijver van dit boekje, op donderdag 15 maart een lezing in de Remonstrantse kerk in Groningen.

Molukse kerk in Appingedam
Deze uitgave werd uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijke opening van de Molukse kerk in Appingedam. Dit is de eerste Molukse kerk in de eerste Molukse woonwijk van Nederland. De kerk is tot op de dag van vandaag nog in gebruik door de actieve Molukse gemeenschap van Appingedam.

Molukkers in Groningen
In de zomer van 1953 arriveerden acht bussen in Groningen met daarin zo’n zestig Molukse gezinnen en twintig alleenstaanden. Hun tijdelijke woonplaats werd de Carel Coenraadpolder, ten noordoosten van Finsterwolde. Zij zouden hier tot begin jaren zestig lief en leed delen. Tijdens de lezing wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van de Molukkers in Groningen.

Busexcursie
Bij deze lezing hoort een begeleide (bus)excursie naar de Carel Coenraadpolder, Finsterwolde en Appingedam. De datum en kosten hiervoor worden nog nader bepaald.

Voor meer informatie over lezing en excursie kijkt is beschikbaar op de website van Stichting Oude Groninger Kerken.

Entree: € 2,50
De lezing is gratis voor donateurs van de SOGK.
Aanmelden: info@groningerkerken.nl of 050-3123569.

Lezing Inge Dekker over Woonoord Karel Coenraadpolder en Molukse kindergraven

Geplaatst: wo, 27 december 2017
Remonstrantse kerk

do, 15 maart 2018, 19.30 t/m 21.30