Persbericht

Al meer dan vijf eeuwen is ons land ongekend welvarend – mede dankzij de zogeheten horizontale samenleving, die een ieder uitnodigt het zijne van alles te zeggen. Zo zijn we uitermate bedreven geraakt in het bereiken van compromissen en draagvlakken. Maar komt dit nu voort uit onze nederzettingsgeschiedenis of zijn ze door ons gecreëerd? Is hier sprake van een nationale identiteit – traag bestuur, veel regels, het ontduiken van verantwoordelijkheid, de managementcultuur, het gebrek aan coördinatie en controle op de uitvoering van beleid? En in hoeverre bedreigt die gedragsvorm ons welvaartsmodel? En zijn er ook grote regionale verschillen in die identiteit?

Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943), emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, zal naar aanleiding van zijn boeken Moet kunnen en Moet nog steeds kunnen ingaan op deze onderwerpen.

De entree bedraagt 10,- euro en kaartjes zijn verkrijgbaar bij de vestigingen van boekhandel Daan Nijman in Roden en Groningen (UMCG) evenals Kapsalon Hair & Beauty te Tolbert.

Herman Pleij in Tolbert

Geplaatst: ma, 22 januari 2018
Cazemierboerderij

zo, 18 maart 2018, 14.30 t/m 16.30