Stadsdichter Groningen

Groningen zoekt een nieuwe stadsdichter

De gemeente Groningen en NOORDWOORD roepen poëtisch talent uit de gemeente Groningen op te solliciteren naar de functie van Stadsdichter voor de periode 2021-2023. Je kunt je aanmelden tot 18 december a.s. op het emailadres contact@noordwoord.nl 

Wat moet je daar voor kunnen en doen?

De Stadsdichter:
- woont in de gemeente Groningen en heeft een professioneel niveau (heeft werk gepubliceerd en optredens verzorgd met eigen werk)
- schrijft minstens zes stadsgedichten per jaar
- initieert en realiseert één of meer projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het stadsdichterschap onder de inwoners van de gemeente Groningen
- verzorgt twee keer een optreden voor de gemeenteraad van Groningen (bij voorkeur op de woensdag voor de Poëzieweek, als opening van de Poëzieweek in Groningen)
- schrijft een gedicht als afscheid van het stadsdichterschap
- in overleg: schrijft een gedicht bij eenzame uitvaarten

Jury
Een jury beoordeelt de inzendingen en draagt de kandidaat voor aan het college van burgemeester en wethouders. De jury bestaat uit: Rob Pronk (voorzitter NOORDWOORD), Petra Broomans (universitair hoofddocent Europese talen aan de RUG)en Joachim de Vries (creatief producent, bestuurslid TalentWeb Groningen.

De Stadsdichter wordt benoemd met ingang van februari 2021 en de periode loopt tot februari 2023. De bekendmaking van de nieuwe Stadsdichter vindt plaats op een feestelijke avond op vrijdag 29 januari 2021.

De vergoeding
De stadsdichter ontvangt een vergoeding van 10.000 euro over de hele tweejaarlijkse periode.

De stadsdichter wordt, desgewenst, facilitair en publicitair ondersteund door NOORDWOORD.

Aanmelden:
Je sollicitatie naar de functie van stadsdichter van Groningen kun je voor 18 december ‘20 sturen naar: contact@noordwoord.nl

We verwachten een motivatiebrief, een CV, een lijst met publicaties en (je belangrijkste) optredens, een projectplan met je ideeën over het zichtbaar maken van het stadsdichterschap en een viertal (recente) gedichten van je.